Dr. Aydın Yılmaz 2018-11-06T21:48:33+0300 2017-04-06T20:51:49+0300

D Vitamini Eksikliği

D vitamini eksikliği bilinenin dışında ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

D vitamini, vücudun birçok sistemi üzerinde güçlü etkilere sahip olan son derece önemli bir vitamindir .

Diğer vitaminlerden farklı olarak, D vitamini aslında bir hormon gibi işlev görür.

Cildiniz güneş ışığına maruz kaldığında vücudunuz onu kolesterolden elde eder.

Süt ürünleri ve balıktan elde edilir ama tak başına günlük yemeklerden yeterli miktarda D vitamini almak mümkün değildir.

D vitamini eksikliği çok yaygındır. Dünyadaki yaklaşık 1 milyar insanın D vitamini eksikliği sorunu yaşadığı düşünülmektedir.

2011 yılında yapılan araştırmalara göre, ABD’deki yetişkinlerin% 41,6’sı D vitamini eksikliği sorunuyla karşı karşıyadır. Bu rakam Afrikalı Amerikalılarda% 82,1’e yükseliyor.

Ülkemizde D vitamini eksikliği ve buna bağlı hastalıklardan muzdarip olan kişi sayısı azımsanmayacak kadar fazladır.

Yazı İçeriği

D vitamini eksikliği için sık görülen risk faktörleri

D vitamini eksikliği için sık görülen risk faktörler

D vitamini eksikliği için sık görülen risk faktörler

  • Koyu tenli olmak,
  • Yaşlılık,
  • Kilolu, obez olmak,
  • Balık ve süt ürünlerini yeterli miktarda tüketmemek,
  • Güneşten uzak durmak,
  • Dışarıda sürekli güneş kremi kullanmak,
  • Sürekli kapalı mekânlarda kalmak,

Ekvatora yakın yaşayan insanların ciltleri yeterli miktarda güneş aldıklarından dolayı vücut ihtiyaç duyulan D vitaminini üretir.

Bundan dolayı ekvatora yakın yaşayan insanlar D vitamini eksikliği sorunuyla çok nadir karşılaşırlar.

D vitamini eksikliğine maruz kalan kişilerin çoğu bunun farkında bile olmaz, ancak sağlık sorunları yaşamaya başladıklarında durumu anlayabilirler.

D vitamini eksikliğinin en önemli 8 belirtisi şunlardır:

Sık Hastalanmak ve Enfeksiyona Maruz Kalmak

Sık Hastalanmak

Sık Hastalanmak

D vitamininin en önemli özelliği bağışıklık sistemini güçlendirmesidir.

Böylece hastalıklara neden olan virüs ve bakterilere karşı savunmayı güçlendirir.

Enfeksiyonla mücadele ederken hücrelerle doğrudan etkileşimdedir.

Özellikle soğuk algınlığı veya gribe sık sık yakalanmanız, düşük D vitamini yüzünden kaynaklanmaktadır.

Bilimsel araştırmalar enfeksiyon hastalıklarına yakalanmakla D vitamini eksikliği arasında güçlü bir bağ belirlemiştir.

Bazı bilimsel çalışmalar, günde 4000 IU’a kadar olan dozlarda D vitamini takviyelerinin alınmasının solunum yolu enfeksiyon riskini azaltabileceğini ortaya koymaktadır .

Kronik ve ciddi akciğer hastalığı olan KOAH hastaları üzerinde yapılan deneyde, 1 yıl boyunca yüksek dozda D vitamini alan hastalara faydalı geldiği görülmüştür .

Başlık Özeti:  D vitamini bağışıklık fonksiyonunda önemli rol oynamaktadır. D Vitamini eksikliğinin en önemli belirtisi enfeksiyon hastalıklarına sıkça yakalanmaktır.

Yorgunluk ve Halsizlik

Yorgunluk ve Halsizlik

Yorgunluk ve Halsizlik

Yorgunluk hissetmek birçok nedene olabildiği gibi en belirgin nedeni D vitamini eksikliğidir.

Maalesef bu gerçek sağlık uzmanları tarafından genelde göz ardı edilir.

Yapılan bilimsel çalışmalar D vitamini eksikliğinin yorgunluğa neden olduğunu ve yaşam kalitesini ciddi düzeyde düşürdüğünü gösterir.

Vaka çalışmaları, çok düşük kan düzeylerinin yorgunluğa neden olabileceğini ve yaşam kalitesini ciddi şekilde olumsuz etkilediğini göstermiştir .

Yapılan diğer bir araştırmada baş ağrısı ve yorgunluktan şikâyetçi olan kadınların D vitamini seviyelerinin düşük olduğu gözlemlenmiştir.

Bu kadınlara 39 ng /  seviyesinde D vitamini takviyesi yapıldığında sorunun ortadan kalktığı gözlemlendi (9).

Bunun yanında aşırı miktarda düşük D vitamini enerjiyi olumsuz yönde etkiler.

Bilimsel çalışmalar D vitamini eksikliği ile yorgunluk arasında bağ olduğunu ortaya koymaktadır.

Çalışmada, kanda D vitamini seviyesinin 20 ng / ml’nin ve  21-29 ng / ml’nin altında olan kadınların   30 ng / ml’nin üzerinde olanlara göre yorgunluktan daha fazla şikayetçi oldukları belirlenmiştir.

Başlık Özeti: Sürekli aşırı halsizlik ve yorgunluk D vitamini eksikliği işareti olabilir. Takviye alınması enerjiyi arttırabilir.

Kemik ve Sırt Ağrısı

Kemik ve Sırt Ağrısı

Kemik ve Sırt Ağrısı

D vitamini, kemik sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Kemik sağlığı için hayati önem taşıyan,  kalsiyumu emilimini arttırır.

Kemik ve bel ağrısı, kandaki D vitamini seviyesinin yetersiz olduğunun işareti olabilir.

Bilimsel çalışmalar D vitamini eksikliği ile kronik bel ağrısı arasında bir ilişki bulmuştur .

Bir çalışmada, 9.000’den fazla yaşlı kadında D vitamini seviyeleri ile bel ağrısı arasındaki ilişki incelendi.

Araştırma sonunda D vitamini eksikliği olan kadınların, bu sorunu yaşamayan kadınlardan daha fazla kemik ve beş ağrısı sorunu yaşadıklarını ortaya koydu .

Çalışmalar, D vitamini eksikliği sorunu olan kişilerin, bacak, kaburga, eklem, kemik ağrıları sorunlarını D vitamini seviyesinin sağlıklı düzeylerde olan insanlardan iki kat daha fazla olduğunu ortaya koymaktadır.

Başlık Özeti: D vitamini seviyesinin düşük olması, kemik, bel, eklem ağrılarına neden olabilir.

Depresyon

Depresyon

Depresyon

Depresyona ruh hali bozulmasıyla açıklanır.

Bilimsel çalışmalar D vitamini eksikliğinin özellikle yaşlı erişkinlerde depresyona neden olabileceğini ortaya koymaktadır.

Bir çalışmada, depresyon sorunu yaşayan yaşlıların %65’nin D vitamini eksikliğinden kaynaklandığı belirlenmiştir.

Aynı şekilde bu konuyla ilgili yapılan pek çok bilimsel çalışma, özellikle soğuk aylarda depresyon sorunu yaşayan kişilere D vitamini takviyesinin faydalı olduğunu ortaya koymuştur.

Bu açıdan ilerleyen yaşlarda D vitamini takviyesi yapmak önemlidir.

Başlık Özeti: D vitamini seviyesi düşük yetişkinlerin Depresyon sorunu yaşadığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Yaraların Yavaş İyileşmesi

Yaraların Yavaş İyileşmesi

Yaraların Yavaş İyileşmesi

Ameliyat veya yaralanma sonrasında meydana gelen yaralanmaların yavaş iyileşmesi D vitamini eksikliğinden kaynaklanabilir.

Yapılan bir laboratuar çalışmasında, yaraların iyileşmesine katkıda bulunan yeni cilt oluşmasına D vitaminin yardımcı olduğu ortaya konulmuştur.

Başka bir araştırma ise kanda D vitamini seviyesinin düşük olduğu kişilerde yaraların geç iyileştiği tespit edilmiştir.

D vitamini enflamasyonun kontrolünde ve enfeksiyonla mücadelede önemli rol oynadığı bilinmektedir.

Böylece dolaylı şekilde yaraların hızlı iyileşmesini sağlamaktadır.

Başka bir araştırmada ise enfeksiyona maruz kalmış hastalar incelendi.

Yüksek miktarda D vitamini eksikliği olan hastaların diğerlerine oranla iltihaplanmaya ve enfeksiyona daha fazla maruz kaldıkları belirlendi.

D vitaminin yaraları daha hızlı iyileştirdiği noktasında daha fazla bilimsel kanıtlara ihtiyaç olduğunu belirtirken.

Bir çalışmada, bacak ülseri olan ve D vitamini eksikliği olan hastalara vitamin takviye ülser boyutu ortalama% 28 düştüğü gözlemlenmiştir.

Başlık Özeti: Yetersiz D vitamini seviyesi, cerrahi veya diğer yaralanmalarda yaranın daha yavaş iyileşmesine neden olabilir.

Kemik Kaybı

Kemik Kaybı

Kemik Kaybı

D vitamini, kalsiyum emilimi ve kemik sağlığı için hayati rol oynar.

Kemik kaybı teşhisi konan birçok yaşlı kadın inin daha fazla kalsiyum ihtiyacı olduğuna inanılmaktadır. Bunun yanında D vitamini eksikliği üzerinde de durulmaktadır.

Düşük kemik mineral yoğunluğu, kalsiyumun ve diğer minerallerin eksikliği kemik kaybına neden olmaktadır.

Bu özellikle yaşlıları ve kadınları hedef almaktadır.

Menopozdaki veya menopoz sonrası 1.100’den fazla orta yaşlı kadın üzerinde yapılmış geniş bir çalışmada, araştırmacılar, düşük D vitamini seviyeleri ile düşük kemik mineral yoğunluğu arasında kuvvetli bir bağ buldular (17).

Bununla birlikte, yapılan diğer bir çalışmada, D vitamini eksikliği olan kadınların kan seviyeleri düzelse bile yüksek doz takviyeleri aldığında kemik mineral yoğunluğunda bir iyileşme olmadığını belirlendi.

Bulgulara bakılmaksızın, yeterli D vitamini alımı, kemik kütlesini korumak ve kırılma riskini azaltmak için iyi bir strateji olabilir.

Başlık Özeti: D vitamini alımı kemik erimesi, kaybı ve kırılma riskini azaltabilir.

Saç Dökülmesi

Saç Dökülmesi

Saç Dökülmesi

Saç dökülmesi genellikle strese atfedilir, bu da yaygın nedenler arasındadır.

Bununla birlikte, saç dökülmesi şiddetli olduğunda, bunun nedeni vitamin veya besin eksikliği olabilir, ayrıca hormon sorunlarından da kaynaklanabilir.

Şimdiye kadar çok az araştırma olmasına rağmen kadınlarda saç dökülmesi, düşük D vitamini seviyesine bağlanmaktadır.

Alopesi areata, baştan ve vücudun diğer bölgelerinde şiddetli saç dökülmesi ile karakterize edilen bir otoimmün hastalıktır.

D vitamini eksikliği nedeniyle çocuklarda yumuşak kemikler oluşturan bir hastalık olan raşitizm ile ilişkilidir.

D vitamini eksikliği alopesi areataya bağlıdır ve hastalığın gelişimi için bir risk faktörü olabilir.

Alopesi areata’lı insanlarda yapılan bir çalışmada, kanda fazla D vitamini eksikliği daha ciddi saç dökülmesi ile ilişkili olduğu belirlenmişti.

Bir vaka çalışmasında, vitaminin sentetik bir formunun topikal uygulanmasının, D vitamini reseptöründeki bir kusurlu bir genç çocuğun saç dökülmesine başarıyla ettiği gözlemlenmiştir .

Başlık özeti: Saç dökülmesi, özellikle kadınlarda saç dökülmesi D vitamini eksikliğine bağlanmaktadır.

Kas Ağrısı

Kas Ağrısı

Kas Ağrısı

Kas ağrısının nedenlerini genellikle belirlemek zordur.

D vitamini eksikliğinin çocuklarda ve erişkinlerde kas ağrısının potansiyel bir nedeni olabileceğine dair bazı kanıtlar vardır.

Bir çalışmada, kronik ağrıları olanların % 71’inde D vitamini eksikliği tespit edildi.

D vitamini reseptörü, ağrıyı hisseden nosiseptör adı verilen sinir hücrelerinde bulunur.

Farelerde yapılan bir çalışma, eksikliklerin kaslarda nosiseptörlerin uyarılması nedeniyle ağrı ve duyarlığa neden olduğunu gösterdi .

Birkaç çalışma, yüksek doz D vitamini takviyelerinin alınmasının D vitamini eksiği olan kişilerdeki çeşitli ağrı türlerini azaltabileceği belirlenmiştir .

Şiddetli sancıları olan D vitamini eksikliği bulunan 120 çocukta yapılan bir çalışmada, tek bir vitamin dozunun ağrı şiddetini ortalama% 57 azalttığı tespit edildi.

Başlık Özeti: D vitaminin kas ağrılarını azaltabileceğine yönelik pek çok bilimsel araştırma bulunmaktadır.

D Vitamini Eksikliği Tedavisi Basittir

D vitamini eksikliği inanılmaz derecede yaygındır ve çoğu insan bunun farkında bile değildir.

Bunun nedeni, semptomların çoğu zaman ince ve özgül olmamasıdır; yani, düşük D vitamini seviyelerine neden olan faktörlerin kesin olarak belirlenememesidir..

D vitamini eksikliğiniz olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza danışarak kan değerlerinizi ölçtürmelisiniz.

D Vitamini eksikliğini tedavi etmek kalaydır.

Bunun için güneşlenmek veya D vitamini takviyesi almak yeterlidir.

Konuyla İlgili Diğer Yazıları Buradan İnceleyiniz:

  • .

,

Henüz yorum yazılmamış.

Bir cevap yazın